Υπηρεσίες του Γραφείου μας

Νομικές Υπηρεσίες

Το δικηγορικό μας γραφείο σας δίδει λύσεις

Υπηρεσίες Μηχανικών

Διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

 

Οικονομικές-λογιστικές υπηρεσίες

Βρείτε λογιστικές λύσεις - οικονομικές λύσεις


  • Το δικηγορικό μας γραφείο, λόγω του μεγάλου φάσματος των συνεργατών με εμπειρία στον χώρο, έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας τέτοιο, ώστε κάθε νομικό ζήτημα αν απαιτείται να παρακολουθείτε ταυτόχρονα:Από δικηγόρους, από φοροτεχνικούς, από μηχανικούς καθώς και η όποια λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημά σας, σε οτιδήποτε σας απασχολεί, πάντοτε θα εξετάζεται από όλες τις πλευρέςώστε να  καλύπτεται πλήρως.

 

  • Δεν αντιμετωπίζουμε μόνον ζητήματα καθαρά νομικά αλλά και ζητήματα διαφόρων φύσεων που εμπίπτουν και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους.