Ομογενείς κάτοικοι εξωτερικού

 

Τo Δικηγορικό γραφείο της Χριστίνας Πλατανίτη αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και την αντιπροσώπευση Ελλήνων πολιτών που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά και των απανταχού ομογενών των Η.Π.Α, του Καναδά, της Αυστραλίας, Αφρικής κτλ για όλες τους τις περιουσιακές και οικονομικές τους υποθέσεις ενώπιον των Ελληνικών αρχών, υπηρεσιών, εφοριών, δικαστηρίων κλπ.

Το γραφείο μας διαθέτειμόνιμους συνεργάτες, την ομάδα των Νομικών με υπεύθυνο το Δικηγόρο Θεόδωρο χαραλάμπους μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, την ομάδα Μηχανικών του Ε.Μ.Πμε υπεύθυνη τη Βασιλική Πλατανίτη Πολιτικό Μηχανικό του Ε.Μ.Π  μέλους του ΤΕΕ, την ομάδα των Οικονομολόγων-Λογιστώνμε υπεύθυνο τον Ρούσσο Γεώργιο Οικονομολόγο-Λογιστή μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδοςκαι λοιπούς συνεργάτες, όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς εμπειρογνώμονες, ορκωτούς εκτιμητές, μεσίτες κτλ .

Ο ομογενής κάτοικος εξωτερικού, ο οποίος μας αναθέτει την επίβλεψη των υποχρεώσεών του (δικαστικών, τεχνικών, φορολογικών κλπ) έχει να κάνει μόνον με εμάς, διότι εμείς και όχι άλλοι απαντούμε σε κάθε του ζήτημα και σε κάθε του υποχρέωση που αφορά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες μας (Ευρωπαίοι πολίτες, ομογενείς Η.Π.Α , Καναδά, Αυστραλίας, Αφρικής κλπ) έρχονται σε συνεννόηση μόνον με το γραφείο μας για όλα τα ζητήματα πάσης φύσεως που τους απασχολούν στην Ελλάδα και πρέπει να τα επιλύσουν. 

Η υπηρεσίες μας παροχών Υπηρεσιών μιας Στάσης συνίσταται ότι μπορούμε να εκπροσωπούμε πλήρως τους αλλοδαπούς και ομογενείς με υπευθυνότητα για όλα τα νομικά, Τεχνικά και οικονομικά τους ζητήματα που προκύπτουν ενώπιον των Δικαστηρίων, ενώπιον των Ελληνικών αρχών και υπηρεσιών (Δικαστηρίων, Υπουργείων, τηςΠολεοδομίας, του Κτηματολογίου, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΥΟ κλπ).

Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού το γραφείο μας αναλαμβάνει:

1. Την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς.

2. Την παροχή Τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς

3. Την τήρηση και διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων των ομογενών, που έχουν περιουσία στην Ελλάδα.

4.Την αγορά – πώληση ακινήτων με ειδικό πληρεξούσιο, χωρίς την παρουσία του προσώπου που αγοράζει ή πουλάει στην Ελλάδα και τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώπιον των Αρχών (Δ.Ο.Υ., υποθηκοφυλακείων, των υπηρεσιών της πολεοδομίας  και κτηματολογίου).

5. Την καταβολή  ή την είσπραξη του τιμήματος χωρίς την φυσική παρουσία του αγοραστή ή του πωλητή κατοίκου εξωτερικού.

6. Την μίσθωση και γενικά διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας τους

Για οποιαδήποτε υπόθεση, οποιοδήποτε ζήτημα έχετε στην Ελλάδα,ή για οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχετε ενώπιον των Ελληνικών Αρχών (Εφορία, Κτηματολόγιο, συνταξιοδοτικό, δικαστικά θέματα)

ζητήστε τη συμβουλή μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας, παραμένουμε πάντα πρόθυμοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας, οδός Κάνιγγος  αριθμός 12  Πλατεία κάνιγγος Τηλέφωνο +30 2114061532 κινητά +306947222015-+306948525254 email:chr.plataniti@gmail.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας πατώντας εδώ.