Ομογενείς- Κάτοικοι  Εξωτερικού

Το γραφείο μας διαθέτει μόνιμους συνεργάτες, την ομάδα των Νομικών με υπεύθυνο το Δικηγόρο Θεόδωρο χαραλάμπους μέλους του  Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, την ομάδα Μηχανικών του Ε.Μ.Π με υπεύθυνη τη Βασιλική Πλατανίτη Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και  μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την ομάδα των Οικονομολόγων-Λογιστών με υπεύθυνο τον Ρούσσο Γεώργιο Οικονομολόγο-Λογιστή μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και λοιπούς συνεργάτες, όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς εμπειρογνώμονες, ορκωτούς εκτιμητές, μεσίτες κτλ .

Η παροχή Υπηρεσιών μιας Στάσης συνίσταται ότι το Δικηγορικό Γραφείο και οι συνεργάτες μας μπορούμε να εκπροσωπούμε πλήρως τους εντολείς πελάτες μας για όλα τα νομικά, Τεχνικά και οικονομικά τους ζητήματα που προκύπτουν ενώπιον των Δικαστηρίων, ενώπιον των Ελληνικών αρχών και υπηρεσιών (Δικαστηρίων, Υπουργείων, της Πολεοδομίας, του Κτηματολογίου, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΟΥ κλπ).

Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού το γραφείο μας αναλαμβάνει:

1. Την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλους τους Τομείς του Δικαίου.

2. Την Παροχή Τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς

3. Την Τήρηση και Διεκπεραίωση των Φορολογικών Υποχρεώσεων των ομογενών, που έχουν περιουσία στην Ελλάδα.

4. Την μίσθωση και γενικά διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας τους

5.Την αγορά – πώληση ακινήτων με ειδικό πληρεξούσιο, χωρίς την παρουσία του προσώπου που αγοράζει ή πουλάει και τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώπιον των Αρχών (Δ.Ο.Υ., υποθηκοφυλακείων, των υπηρεσιών της πολεοδομίας  και κτηματολογίου κ.τ.λ).

6.Την καταβολή  ή την είσπραξη του τιμήματος χωρίς την φυσική παρουσία του αγοραστή ή του πωλητή κατοίκου εξωτερικού και

7.Για οποιαδήποτε υπόθεση, οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σε όλη την Ελλάδα,ή για οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχετε ενώπιον των Ελληνικών Αρχών (Εφορία, Κτηματολόγιο, συνταξιοδοτικό, δικαστικά θέματα).

ζητήστε τη συμβουλή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας, παραμένουμε πάντα πρόθυμοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας, οδός Κάνιγγος  αριθμός 12  1os όροφος Πλατεία κάνιγγος Τηλέφωνο +30 2114061532 κινητά +306947222015-+306948525254 email:chr.plataniti@gmail.com